Rally by NrityaPrerana

10:00 AM - 12:00 PM
Mitra Mandal Colony

Arangetram by Giya Sharrma

05:00 PM - 08:00 PM
Sakal Lalit Kalaghar

Nrutya Aaradhana

06:00 PM - 07:00 PM
Sarasbagh Ganapati Mandir

Shaktidaatri

05:30 PM - 07:00 PM
Sakala Kalaghar Auditorium